English מפת תיירות Facebook

פסטיבל אביב – “ירוק ולא רחוק”

 

לפרטים נוספים לחץ כאן ….

 

תיירות שפלת יהודה: טלפון למידע: 08-8500711, פקס: 08-8500712, דוא"ל: tour@yoav.org.il
שפיר יואב באר טוביה לכיש עיריית קרית גת י.ש.גת