English מפת תיירות Facebook

אירועים בשפלת יהודה

לא נמצא

מצטערים, אך מה שחיפשת לא נמצא פה.

תיירות שפלת יהודה: טלפון למידע: 08-8500711, פקס: 08-8500712, דוא"ל: tour@yoav.org.il
שפיר יואב באר טוביה לכיש עיריית קרית גת י.ש.גת